Hoppa till innehållet

Integritetspolicy Helgpåsen

Denna policy uppdaterades senast 2020-12-09.

Helgpåsen är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats och tillhörande tjänster.

Så behandlas personuppgifter som insamlats via helgpåsen.se

Vilka personuppgifter som vi samlar

Vi tar emot personuppgifter via i huvudsak mail och via formulär i samband med bokningar av boende och för event, sammankomster upplevelser, aktiviteter och bordsbokningar. Namn, telefonnummer, mailadress, adress och namn, ip-adress är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna. Känsliga personuppgifter sparas också, exempelvis om du bokar ett handikappanpsassat rum. Insamlande av cookies är något som vi har på webbsidan. Läs mer.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar till oss används i huvudsak för att kunna besvara frågor och förfrågningar från dig, att möjliggöra bokningar, att identifiera dig kopplat till din bokning, köp och leverans av efterfrågat boende, aktivitet.

Uppgifter används också till att möjliggöra administration av tävlingar, erbjuda medlemsförmåner, erbjudande, bokningar, enkäter och andra typer av undersökningar eller utav marknadsföring såsom nyhetsbrev.

Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en mer positiv, personifierad och anpassad upplevelse. Samt att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Helgpåsen överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats via helgpåsen.se om det inte är nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar. Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till vissa personuppgifter och har också undertecknat personuppgiftesbiträdesavtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas.

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Personuppgifter som inte identifieras personligen kan tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Hur vi skyddar din information

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden och utifrån gällande lagar och regler såsom bokföringslagen. Utgångspunkten i allt arbete rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig, såsom att uppfylla reklamationsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra våra åtaganden och rättsliga gentemot dig.

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta oss på info@sorbyn.se för att göra en begäran.

By Formsmedjan. Powered by Yago